Veelgestelde vragen

U bent op zoek naar een antwoord op een vraag. Vragen die regelmatig gesteld worden zijn bij elkaar gezet. In dit overzicht leest u de veelgestelde vragen.
  • U belt alleen als u spoedeisende huisartsenzorg nodig hebt die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts.

   • Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur ’s middags en 8.00 uur 's ochtends.
   • In het weekend, 24 uur per dag.
   • Op feestdagen, 24 uur per dag.
  • Het telefoonnummer van de huisartsenspoedpost is: 026 – 389 96 96.

   U belt alleen als u spoedeisende huisartsenzorg nodig hebt die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.

  • Vooral op zaterdag en zondag kan het erg druk zijn. Als u met de huisartsenspoedpost belt, krijgt u een triagist aan de lijn. Soms zijn alle triagisten tegelijk in gesprek. U wordt dan ‘in de wacht’ gezet. Door uw gesprek met ons voor te bereiden helpt u mee de wachttijden kort te houden.

   Noteer vooraf alvast enkele gegevens van de persoon voor wie u belt:

   • Burgerservicenummer (BSN)
   • Naam, adres en geboortedatum
   • Naam van de huisarts
   • Namen van eventuele medicijnen 
   • Belt u voor iemand anders? U belt altijd in het bijzijn van de patiënt.

   Let op: Is de situatie levensbedreigend? Bel dan 112.

  • Ja, als u voor iemand anders belt, moet u bij de patiënt zijn. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. Ook wordt door het direct (telefonisch) contact met de patiënt de veiligheid en het medisch verantwoord handelen bij spoedzorg gewaarborgd.

  • U wordt sneller geholpen als u het burgerservicenummer (BSN) aan ons doorgeeft. Zo weet degene die u aan de telefoon heeft gelijk wie u bent. En we controleren met het BSN dat u ingeschreven bent als burger van Nederland.

   Het BSN is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Dit is een uniek nummer. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. U krijgt een BSN als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP).

  • Triage is een methode of werkwijze dat gebruikt wordt om uw situatie en de situatie van andere patiënten bij binnenkomst snel en objectief te beoordelen. Zo wordt bepaald wie als eerste zorg moet krijgen. Degene die u aan de telefoon krijgt, is een triagist en is daarvoor opgeleid.

  • Met het maken van een afspraak kunnen we ervoor zorgen dat we iedereen goede zorg geven op het goede moment: we helpen iemand met meer spoed eerder dan iemand met minder spoed. Met een afspraak regelen we een goede organisatie van de spoedzorg op de huisartsenspoedpost. Door goed te plannen zorgen we ook dat u niet zo lang moet wachten op de huisartsenspoedpost. En krijgen ernstige gezondheidsklachten voorrang.

  • Nee, zonder afspraak kunnen we u niet helpen. Als u eerst met de huisartsenspoedpost belt, wordt beoordeeld wat het beste is om te doen. Zo kunnen we iedereen het snelst helpen met telefonisch medisch advies. Als het nodig is, maken we een afspraak om naar de huisartsenspoedpost te komen voor een passende behandeling.

  • Wanneer u een afspraak hebt op de huisartsenspoedpost, dan neemt u uw legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) mee. Ook neemt u uw actuele medicatielijst of de medicijnenverpakking mee als u medicijnen gebruikt. Zo kunnen wij u op een goede manier helpen.

  • Als u een afspraak hebt bij de dienstdoende huisarts dan houden we rekening met de ernst van uw gezondheidsklacht. Soms moet u wachten. Ook als u op tijd bent voor uw afspraak. Bijvoorbeeld omdat consulten uitlopen of er urgentere hulpvragen tussendoor komen. We vragen uw begrip en doen ons best ook u zo goed mogelijk te helpen.

  • Nee, de huisartsenspoedpost is er alleen voor spoedeisende medische huisartsenzorg die níet kan wachten tot de volgende dag. Als u de huisartsenspoedpost belt met vragen die niet spoedeisend zijn, verwijzen wij u naar het spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenspoedpost is er ook niet voor een ‘second opinion’ of voor het vragen van herhalingsrecepten van medicijnen.

  • De afspraak in Arnhem-Noord is gemaakt, omdat dit te maken heeft met het tijdstip in de nacht of het weekend. Ook kan het te maken hebben met het soort hulp en zorg dat u nodig heeft.

  • U bent binnen de afgelopen 24 uur ontslagen uit het ziekenhuis Rijnstate. Dan is het verstandig om direct contact op te nemen met de betreffende afdeling van het ziekenhuis U heeft waarschijnlijk een ontslagbrief van het ziekenhuis ontvangen. Wat staat er in de brief? Twijfelt u? Neem dan contact op met de huisartsenspoedpost. Als het nodig is wordt u doorverwezen. Met Rijnstate zijn afspraken gemaakt: wanneer u zonder afspraak naar de Spoedeisende Hulp komt, na 17.00 uur op werkdagen, ‘s nachts of in het weekend, dan moet u zich melden bij de balie van de spoedeisende hulp Rijnstate.

  • Wij werken met bijna 200 huisartsen, veel verschillende (zorg)organisaties en andere externe partners samen om de juiste zorg te bieden of door te verwijzen. U kunt op basis van een zoekterm bekijken welke zorgaanbieders in het verzorgingsgebied Arnhem e.o. gekoppeld zijn aan de huisartsenspoedpost en/of aan Onze Huisartsen.

   Zoek een zorgverlener

  • Nee, normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept aan uw eigen huisarts. Alleen in geval van nood kan een huisarts op de huisartsenspoedpost de benodigde hoeveelheid tabletten of andere medicijnen voorschrijven tot de eigen apotheek weer open is of uw eigen huisarts weer beschikbaar is.

  • Ja, alleen op de locaties in Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid is een dienstapotheek aanwezig. Naar aanleiding van het telefoongesprek met de huisartsenspoedpost, een consult op de huisartsenspoedpost of een visite aan huis kunt u een recept voor geneesmiddelen krijgen. Dit recept voor geneesmiddelen wordt digitaal verzonden naar de dienstapotheek. Houdt u er rekening mee dat geneesmiddelen die door de huisartsenspoedpost voorgeschreven worden, duurder kunnen zijn dan wat u gewend bent via uw eigen apotheek. Op de locatie in Zevenaar is geen dienstapotheek aanwezig.

  • Ja, dat klopt. De triagist handelt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts die dienst heeft op de huisartsenspoedpost. De huisarts controleert en beoordeelt altijd het gegeven advies. Voor het in rekening brengen van een telefonisch consult is het niet noodzakelijk dat er contact is tussen een patiënt en de huisarts op de huisartsenspoedpost. Dit is een landelijke afspraak.

  • De kosten zijn te verdelen in drie onderdelen en gelden voor het jaar 2024:

   • Telefonisch advies/recept van huisarts of doktersassistente: €35,00
   • Een afspraak op de huisartsenspoedpost (consult): €183,13 
   • Een bezoek door een huisarts aan huis (visite): €274,69

  • Ja, uw zorg wordt vergoed. Maar wel op basis van uw gekozen zorgverzekering. 

   Uw bezoek aan de huisarts

   Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts, en dus ook van de huisarts op de huisartsenspoedpost. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u een deel van de kosten zelf betaalt voor:

   • medicijnen die de huisarts u voorschrijft.
   • laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft.
   • doorverwijzing: de behandeling door een medisch specialist, psycholoog of andere zorgverlener. 

   Uw eigen risico

   Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico. Dit betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan een maximum van uw eigen risico. In 2024 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van  €385. Het kan zijn dat u met het afsluiten van uw polis heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico, van bijvoorbeeld €100. In dat geval betaalt u zelf de kosten van uw medicijnen of behandelingen tot aan het bedrag van €485. Weet u niet zeker of u een vrijwillig eigen risico heeft? U vindt het op uw polisblad van uw zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt altijd voor zorg uit de basisverzekering. Voor de zorg uit de meeste aanvullende verzekeringen geldt het eigen risico niet. Vragen over uw zorgverzekering kunt u het beste stellen aan uw zorgverzekeraar.

   Check uw polis

   Of de kosten boven het eigen risico wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden, hangt ook af van uw zorgpolis. Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of een andere zorgverlener, check uw polis dan op twee belangrijke zaken:

   • Heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering? Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
   • Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst? Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.
  • U kon waarschijnlijk het consult tijdens uw bezoek aan de huisartsenspoedpost niet per pin betalen. Of wij hebben niet uw actuele verzekeringsgegevens bij de hand. We kunnen uw gegevens alsnog verwerken. Neem dan contact op met Onze Huisartsen. Dat kan tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 026 - 389 96 50. U kunt ook een e-mail sturen naar administratie@onzehuisartsen.nl.

  • Het inschakelen van de hulp van de huisartsenspoedpost kent vaste tarieven voor telefonisch consult of behandeling op de huisartsenspoedpost. Het landelijk orgaan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven voor instellingen in de gezondheidszorg vast. De NZa bekijkt ieder jaar welke tarieven de huisartsenspoedpost hanteert. De tarieven kunnen per huisartsenspoedpost wel verschillen.