Grip op je medische gegevens met Volgjezorg.nl

Op Volgjezorg regelt u de toestemming en volgt u wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke gegevens zijn er gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn ze bekeken? En wanneer? Zo weet u altijd wat er met je uw medische gegevens gebeurt.

Zorgaanbieders kunnen informatie over uw gezondheid elektronisch met elkaar delen. Het delen van uw medische gegevens mag trouwens alleen als dat nodig is en ten goede komt aan uw behandeling. Én dat mag alleen als u daar vooraf toestemming met 'JA' voor hebt gegeven. Dat heet ‘opt-in’. Wilt u dat uw gegevens niet gedeeld worden? Geef dat dan aan met ‘NEE’. Dat heet ‘opt-out’. Voor iedere zorgaanbieder die betrokken is bij uw behandeling geeft u zelf toestemming om informatie over uw gezondheid te delen. Haalt u bijvoorbeeld bij twee verschillende apotheken medicijnen? Dan geeft u bij allebei de apotheken de toestemming tot het delen van gegevens.

Inloggen op uw persoonlijke omgeving

Met het inloggen in uw persoonlijke omgeving van Volgjezorg.nl, kunt u de toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek. Daarnaast volgt uw wat er met uw medische gegevens gebeurt. 

Direct inloggen op volgjezorg.nl met DigiD