Privacy en cookies

In deze verklaring leggen wij u uit hoe de website gegevens opslaat voor het goed tonen van de inhoud. Onze Huisartsen kan wijzigingen in deze verklaring aanbrengen.

Toepasselijkheid van de privacyverklaring

De privacyverklaring geldt voor mensen die te maken krijgen met de diensten die Onze Huisartsen verricht ten behoeve van de organisatie van de huisartsenposten door Huisartsendienst Arnhem B.V. 

Wettelijk kader

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Sinds 1 januari 2016 bestaat ook een verplichting om datalekken te melden. 

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Cookies

Op deze website worden geen persoonlijke gegevens verzameld. In geen geval worden persoonlijke gegevens via deze website aan derden gegeven.

Deze website plaatst een cookie op uw computer. Door middel van dit cookie wordt anonieme bezoekersinformatie verzameld ten behoeve van Google Analytics. En om informatie over een gebruiker te verzamelen, zoals klikgedrag en leestijd op verschillende webpagina’s. De gegevens worden gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website. De gegevens zijn niet te herleiden tot personen. De cookies maken geen inbreuk op uw privacy. 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser zo instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het kan voorkomen dat sommige functies op deze website niet optimaal functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.