Wie mag een geneeskundige verklaring/doktersverklaring afgeven?

Regelmatig wordt de huisarts gevraagd om een geneeskundige verklaring te schrijven. Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiƫnt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen.
02 Mar 2023

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid. Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.

Alleen door een onafhankelijke arts kan een geneeskundige verklaring worden afgegeven. Dus niet door uw ‘eigen’ huisarts of dokter. Een onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als u daar toestemming voor geeft, kan deze arts ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

Totstandkoming van een geneeskundige verklaring

Hoe de verklaring tot stand komt, kunt u altijd navragen bij de instantie die om de geneeskundige verklaring vraagt. Er zijn verschillende vormen om tot een geneeskundige verklaring te komen. Denk bijvoorbeeld aan een door uzelf in te vullen vragenlijst.

Uitslagen van testen

U kunt uw behandelend arts vragen om een afschrift van dat deel van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld. Denk aan de uitslag van een looptest of een meting van uw gezichtsvermogen. De uitslag kunt u dan aanleveren bij de instantie die om een geneeskundige verklaring vraagt.

Instantie kan onafhankelijke arts regelen

U kunt voor de noodzakelijke beoordeling een aanvraag doen bij een deskundige arts, waar u niet onder behandeling bent. Aan de instantie die van u een geneeskundige verklaring verlangt, kunt u vragen of zij een onafhankelijke arts voor u regelen.

Deze onafhankelijke arts kan ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand opvragen bij uw behandelend arts en deze informatie gebruiken bij zijn beoordeling. Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft.